sadsad x
asdasd

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU (“KVKK”) KAPSAMINDA BAŞVURU FORMU

A. Başvuru sahibi ve iletişim bilgileri:

İsim:

Soy isim:

TC Kimlik Numarası:

Telefon Numarası-Fax:

 E-posta: 

Adres:

 

B.KVKK uyarınca talep ve istemlerinizi gerekçeleriyle birlikte aşağıdaki alana belirtiniz:

…………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………………………..………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

a)    Adresime gönderilmesini istiyorum.

b) E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size  
      daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

c) Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli   
      vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, ilgili başvurunuza kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik tespiti için Şirketimiz işbu başvuru formuna ek evrak (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı

Başvuru Tarihi

İmza

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.