sadsad x
asdasd

ÇEREZ POLİTİKASI

 

Aslan Ticaret Dayanıklı Tüketim Malları ve Limited Şirketi (“Şirket”) olarak sahibi olduğumuz www.schafer.com.tr web sitemizin (“Web Sitesi” veya “Site”) ziyaretçilerine daha iyi bir hizmet verebilmek ve kullanım kolaylığı sağlayabilmek adına, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, ziyaretçilerimizin kişisel verilerini işlemekte ve internet çerezleri kullanmaktayız. İşbu Çerez Politikası ile müşterilerimize ve kullanıcılarımıza hangi tür çerezlerin hangi amaçla kullanıldığı açıklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine dair detaylı bilgilere https://www.schafer.com.tr/verisaklama internet adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Çerez Nedir ve Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Çerez, ziyaret ettiğiniz bir web sitesi tarafından tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınızda, cep telefonunuzda, tabletinizde ve sair mobil cihazlarınızda depolanan veri dosyalarıdır. Ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından gezintinize ve işlemlerinize ait bilgiler saklanır. Aynı web sitesini tekrar ziyaret etmeniz halinde saklanan veriler hatırlanacak ve web sitesi kullanımınızı kolaylaştıracaktır.  Ayrıca ziyaretçilerin depolanan tercih ve alışkanlıklarına ilişkin çerezler, ziyaret edilen web sitesinde ve 3.kişilere ait web sitelerinde, ziyaretçilere çeşitli teklif ve öneri olarak da sunularak çok yönlü bir hizmet vermek amaçlanmaktadır.

 

Şirketimiz, gizliliğinize ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınıza saygı duymakta ve sizinle güvene dayalı bir ilişki kurmak ve sürdürmek için çalışmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, Çerezler de dahil kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, işbu Çerez Politikası ile çerez verilerinizin işlenmesi hakkında sizleri detaylı şekilde ve şeffaflıkla bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

 

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

 

Şirket olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

 

– Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek,  

  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

– Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak,

– Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak,

– Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyetleri, firma, ürün, hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi.

 

KVKK’nın 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. Şirket olarak, aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle, bağlı ortaklıklarımızla, iş ortaklarımızla ve grup şirketlerimiz ile paylaşabiliriz.

 

 

 

 

Çerezler İle Hangi Tür Veriler İşlenmektedir?

Çerezler genel olarak web sitesi ziyaretlerinde kullanılan tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin verileri toplamaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfalar, incelediğiniz hizmet ve ürünler başta olmak üzere web sitesindeki gezintiye ilişkin tüm bilgileri kapsamaktadır.

 

Kullanım Bakımından Çerez Türleri Nelerdir?

Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, Web Sitesi'nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır.

İşlev Çerezleri: Bu çerezler, depolanan önceki tercihleriniz doğrultusunda web sitesi üzerinde yer alan içeriklere rahatça erişmenizi sağlayarak size daha gelişmiş ve kolay bir kullanım deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir.

Analiz/Performans Çerezleri: Bu çerezler, web sitesini ziyaret edenlerin sayılarının ve ziyaret edilen sayfaların tespiti, ziyaret edilen sayfaların görüntülenme süresi ve zamanı gibi verilerin analiz edilerek web sitesi üzerinden verilen hizmet ile ilgili gelişme sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, tercih ve alışkanlıklarınız doğrultusunda, reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır. Bu çerezin paylaşılmasının engellenmesi genel reklam içeriklerinin sunumuna engel değildir.

 

Çerezleri Ne Kadar Süre Saklıyoruz?

İşlendiği andan itibaren doksan (90) gün süre ile şirketimiz nezdinde saklanmakta olup, verilerin saklanmasını gerektiren başka bir sebebin olmaması halinde (eğer ilgili mevzuatta veri saklanmasını gerektiren ayrı bir düzenleme yok) derhal imha edilir. Ayrıca tarafınızca da her zaman ortada geçerli bir nedenin kalmadığını ispat ederek işlenen verinin imha edilmesini talep edebilirsiniz.

 

 

Çerezlerin Kullanımı Nasıl Engellenir?

Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Site’nin çalışması için zorunlu olan çerezlerin kullanılması gerekmektedir.

 

Web sitesi ziyaretlerinizde her zaman tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezlerin kullanımını engelleyebilir ve/veya depolanan çerezleri silebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarının değiştirilerek çerezlerin silinmesi ve/veya çerez kullanımının engellenmesi web sitemizi ziyaret etmenize engel teşkil etmemektedir. Web sitesi ziyaretlerinizde kullandığınız tarayıcıya göre aşağıdaki linkler aracılığıyla çerez kullanımını engelleyebilir ve/veya depolanan çerezleri silebilirsiniz. Bu husus tarayıcınızın sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmektedir. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Site’ye erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

 

Çerezlerimiz şifre, kredi kartı verileri veya benzeri hassas bilgileri kaydetmemektedir. Çerezler uç cihazınızda herhangi bir hasara neden olmamakta veya herhangi bir virüs içermemektedir.

 

Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

 

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

 

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

 

 KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri:

 

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

KVKK kapsamında kişisel verileriniz ile ilgili talep ve sorularınız hakkında şirketimizin internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurup kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da siz değerli ziyaretçilerimizin Şirketimize bildirdiği ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla “Bakır ve Pirinç Sanayicileri Yapı Kooperatifi Mustafa Kurdoğlu Cad. No: 29-31 Beylikdüzü/İstanbul” adresimize yazılı olarak iletebilir ya da kimliğini ispat ederek şahsen de başvuru yapabilirsiniz.

 

Ayrıca; Çerez Politikası ile ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi web sitemizde yer alan 444 2 063 numaralı telefon hattından veya [email protected] mail adresi üzerinden bize iletebilirsiniz.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.